கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் தேவாலயத்தில் மைக் பொம்பியோ பிராத்தனை - Onlinejaffna Sri Lankan Tamil News Web Site

Latest

Breaking News

புதிய செய்திகள்

கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் தேவாலயத்தில் மைக் பொம்பியோ பிராத்தனை


கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் தேவாயத்திற்கு அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் மைக் பொம்பியோ விஜம் மேற்கொண்டு பிராத்தனையில் ஈடுபட்டார்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களை நினைவுகூர்ந்தும் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் முகமாக அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் பொம்பியோ கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தில் பிராத்தனையில் ஈடுபட்டார்