20வது திருத்தம்- 3ஆம் வாசிப்பு நிறைவேறியது! - Onlinejaffna Sri Lankan Tamil News Web Site

Latest

Breaking News

புதிய செய்திகள்

20வது திருத்தம்- 3ஆம் வாசிப்பு நிறைவேறியது!


20வது திருத்தத்தின் 2ஆம் வாசிப்பு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஆதரவாக 156 வாக்குகளும், எதிராக 65 வாக்குகளும் பதிவாகின.