நீங்கள் முகநூல் மூலமாக எமது தளத்துக்கு வருபவராக இருந்தால் முகநூல் தடைப்பட்டால் செய்திகளை அறிய முடியாது இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து எமது onlinejaffna.com என்ற முகவரியை சேமித்து வைத்து அதன் மூலம் செய்திகளை நேரடியாக பார்வையிடுங்கள்!

Sunday, April 7, 2019

மாகாண கொக்கி போட்டியில் சம்பியன் பட்டத்தை வெண்றது மன்னார் மாவட்ட கொக்கி அணியினர்.வட மாகாண கொக்கி போட்டியில் யாழ்ப்பாண அணியினரை தண்ட உதை மூலம் வெற்றி பெற்று சம்பியன் பட்டத்தை தமதாக்கினர் எமது கொக்கி அணியினர்.

மாவட்ட அணி சார்பாக எமது சென்.அன்ரனிஸ் கழகம் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.
நீங்கள் முகநூல் மூலமாக எமது தளத்துக்கு வருபவராக இருந்தால் முகநூல் தடைப்பட்டால் செய்திகளை அறிய முடியாது இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து எமது onlinejaffna.com என்ற முகவரியை சேமித்து வைத்து அதன் மூலம் செய்திகளை நேரடியாக பார்வையிடுங்கள்!