நீங்கள் முகநூல் மூலமாக எமது தளத்துக்கு வருபவராக இருந்தால் முகநூல் தடைப்பட்டால் செய்திகளை அறிய முடியாது இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து எமது onlinejaffna.com என்ற முகவரியை சேமித்து வைத்து அதன் மூலம் செய்திகளை நேரடியாக பார்வையிடுங்கள்!

Sunday, December 30, 2018

கிளிநொச்சி பகுதியில் கிணற்றில் இறங்கி துப்பரவுப்பணியில் ஈடுபடும் பிரதியமைச்சர் பாலித தேவப்பெருமா வீடியோ!கிளிநொச்சி பகுதியில் கிணற்றில் இறங்கி துப்பரவுப்பணியில் ஈடுபடும் பிரதியமைச்சர் பாலித தேவப்பெருமா


நீங்கள் முகநூல் மூலமாக எமது தளத்துக்கு வருபவராக இருந்தால் முகநூல் தடைப்பட்டால் செய்திகளை அறிய முடியாது இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து எமது onlinejaffna.com என்ற முகவரியை சேமித்து வைத்து அதன் மூலம் செய்திகளை நேரடியாக பார்வையிடுங்கள்!