நீங்கள் முகநூல் மூலமாக எமது தளத்துக்கு வருபவராக இருந்தால் முகநூல் தடைப்பட்டால் செய்திகளை அறிய முடியாது இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து எமது onlinejaffna.com என்ற முகவரியை சேமித்து வைத்து அதன் மூலம் செய்திகளை நேரடியாக பார்வையிடுங்கள்!

Friday, December 28, 2018

புதிய அமைச்சிகளுக்கான விடயதானங்கள் வர்த்தமானியில் வௌியீடு

Friday, December 28, 2018
Tagsபுதிய அமைச்சரவையில் ஒவ்வொரு அமைச்சுக்களுக்கமான விடயதானங்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் அரச நிறுவனங்கள் என்பன தொடர்பான விவரம் வர்த்தமானியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 28ஆம் திகதிக்கு திகதியிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ள அந்த வர்த்தமானியில், திரைசேரி, மத்திய வங்கி, அரச வங்கிகள், தேசிய லொத்தர் சபை, இலங்கை ரூபாவாஹினி கூட்டுத்தானபம், வானொலி சேவை மற்றும் லேக்ஹவுஸ் என்பன நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சின்கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

இதேவேளை, பாதுகாப்பு அமைச்சு, முப்படைகள், தேசிய பாதுகாப்பு நிதியம், இலங்கை காவல்துறை, அரச புலனாய்வுத் துறை, கடலோர பாதுகாப்பு திணைக்களம், தேசிய ஊடக மத்திய நிலையம் மற்றும் அரசாங்க அச்சகம் என்பன ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார விவகாரம், மீள்குடியேற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வு, வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி, தொழில்பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி, இளைஞர் விவகார அமைச்சின் கீழான விடயதானங்கள் பிரதமரின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.